Κατακλυσμιαῖες ἀποκαλύψεις σκανδάλων

Οἱ ἀποκαλύψεις τῶν σκανδάλων εἶναι πλέον κατακλυσμιαῖες, ἀφοῦ καλύπτουν πολλοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς μας, ἀπ’ τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, τὰ ἐξοπλιστικὰ καὶ τὸ Ταχυρδρομικὸ Ταμιευτήριο μέχρι τὴν πυρόσβεση∙ ἀλλὰ ἀποκαλύφθηκε καὶ ἡ ἀπάτη μὲ τὸ πετρέλαιο θερμάνσεως, καθὼς συνελήφθη πρόεδρος πετρελαϊκῆς ἑταιρείας καὶ πληθώρα ἄλλων, γιὰ τὴν χρήση ναυτιλιακοῦ πετρελαίου. Ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος μετράει περισσότερο, διότι ὅλοι αὐτοὶ προέρχονται ἀπ’ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ τὶς καταβολάδες του στὴν δεξιά∙ ἡ σημερινὴ θέση τους ἔχει πολιτικὴ σημασία, διότι ἔχουν μετακινηθεῖ στὴν Κουμουνδούρου ἢ στὰ μικρότερα κόμματα, καὶ ἐλάχιστοι τυρβάζουν στὴν κυβερνητικὴ παράταξη, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τὴν ἐπίμαχη περίοδο. Ἡ ἐπέκταση τῶν ἐρευνῶν στὴν δεκαετία τοῦ ’80 ἔχουν ὁπωσδήποτε πολὺ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον. Ἐκεῖ κρύβονται πολὺ περισσότερα…