Πλέονασμα ἰσοζυγίου μας

Τὸ πλεόνασμα τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν -1,2 δις εὐρώ, τὸ 2013, ἔναντι ἐλλείμματος, 4,6 δις, τὸ 2012-, σημαίνει ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ κερδίζουμε καὶ δὲν χρωστᾶμε στὶς δοσοληψίες μας μὲ τὸ ἐξωτερικό∙ ἡ σημασία του εἶναι περισσότερο ψυχολογικὴ καὶ πολιτικὴ καὶ λιγώτερο οἰκονομική, διότι τὸ πλεόνασμα δείχνει ὅτι βάζουμε τάξη στὴν διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν μας καὶ ὅτι ἀξιοποιοῦμε τοὺς δυναμικούς μας κλάδους. Ἡ εὐνοϊκὴ αὐτὴ ἐξέλιξη ὀφείλεται στὴν μείωση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος καὶ στὴν αὔξηση τῶν ἐσόδων ἀπ’ τὸν τουρισμό, ὅπως καὶ ἀπ’ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων∙ φυσικά, αὐτὸ προστίθεται στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἀποτελεῖ πρόσθετο ἐπιχείρημα τῆς κυβερνήσεως, ἀπέναντι στὴν τρόικα, στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Δευτέρας. Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση ἐμπεδώνεται πλέον, ὅπως καὶ ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὴν τρόικα λίαν συντόμως∙ στὸ Βερολίνο τὰ γνωρίζουν καὶ ἑτοιμάζονται πλέον γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους.