Τὰ ἐσωτερικὰ ξεπετάγονται

Οἱ ἀλληλοσυγκρουόμενες ἀπόψεις τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ συμβούλου του γιὰ τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ἀποκαλύπτουν τὰ ἐσωτερικά τους, ὁ καθένας κοιτάζει τὴν ἐπιβίωσή του καὶ τίποτε ἄλλο∙ οἱ μκο ἔχουν ἀρχίσει ἀπ’ τὴν πρώτη ἄνοδο στὴν ἐξουσία τοῦ ΠΑΣΟΚ, μὲ τὴν σύζυγο τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ καὶ τὴν συντροφιά της νὰ λυμαίνονται τὰ κρατικὰ κονδύλια, μὲ τὴν περίφημη Ἕνωση Γυναικῶν Ἑλλάδος (ΕΓΕ) καὶ τὰ παρακλάδια της ἀνὰ τὴν χώρα. Λοιπὸν ἡ ἔρευνα πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ κι ὄχι ἀπ’ τὴν δεκαετία τοῦ 1990, ὅταν ἔγινε ἡ ἐπιδρομὴ καὶ στὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια. Ἀλληλένδετα εἶναι ὅλα αὐτά, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα τῶν δημάρχων, ἀξιωματούχων, δημοσιογράφων κλπ.