Ψηφιακὴ τεχνολογία, ἔκρηξη

Ἡ ἔκρηξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας συνεχίζεται ἀμείωτη στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν νεολαία προσφέρειν τὸν καλύτερο ἑαυτό της∙ τὰ κέντρα ἐρευνῶν ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια, start up λέγονται, καὶ καλύπτουν ὁλόκληρη τὴν χώρα. Ἡ ἀδειοδότηση τῶν νέων ἐπιχειρήσεων ἐντὸς μιᾶς ἡμέρας, μὲ τὴν ὑποβολὴ τῆς αἰτήσεως ἠλεκτρονικὰ μὲ τὰ δικαιολογητικά της, ἦταν τὸ αἴτημα τῶν ἐρευνητῶν∙ ἡ δημιουργικότης τῶν Ἑλληνοπαίδων ὀφείλεται στὴν ἱκανότητα συνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη, διότι διαθέτει καὶ τὴν πλούσια κληρονομία της στὴν ἐπιστημονικὴ ὁρολογία. Στὸν πυρετὸ τῆς νεολαίας συμμετέχει καὶ ὁ διάσημος ἀστροφυσικός μας Σταμάτης Κρεμεζῆς, ὁ ὁποῖος σπάει τὰ κυκλώματα τῶν Πανεπιστημίων καὶ τὰ συνδέει εὐθέως μὲ τὴν ἐπιχειρησιακὴ ἔρευνα.