Γαλλογερμανικὴ διάσκεψη

Τὴν ἀποφασιστικότητά του γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀνακάμψεως στὴν Εὐρωζώνη, τὴν διασφάλιση τῶν διαδικτυακῶν ἐπικοινωνιῶν, τὸ οὐκρανικὸ καὶ τὴν εἰρήνευση στὴν Κεντρικὴ Ἀφρική, ἀπασχόλησε τὸ μικτὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο Γερμανίας καὶ Γαλλίας στὸ Μέγαρο τῶν Ἠλυσίων∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ καταδίκασαν τὴν βία στὸ Κίεβο, μὲ δηλώσεις τους πρὸ τοῦ συμβουλίου -ἂν καὶ μὲ διαφορὰ τόνου, μὲ τὸν Γάλλο πρόεδρο πιὸ ἀτλαντικό-, ἐνῶ σήμερα μεταβαίνουν στὴν Οὐκρανία οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν, Γερμανίας, Γαλλίας καὶ Σουηδίας, γιὰ τὴν ἐξασφάλιση διαλόγου καὶ τὴν διακοπὴ τῶν συγκρούσεων. Στὰ οἰκονομικὰ ἐπῆλθε πλήρης συμφωνία καὶ ἀναμένονται οἱ ἀποφάσεις τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ πρῶτο της βῆμα εἶναι ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, γύρω ἀπ’ τὸ μηδὲν μᾶλλον τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες, μὲ ἀρνητικὰ ἀκολουθεῖν. Αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιὰ ἐμᾶς, διότι στὴν ἀναθεώρηση τοῦ χρέους, ἐξασφαλίζουμε ἐπιτόκιο γύρω στὸ 0,5%.