Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν γεγονότων τῆς Οὐκρανίας καὶ τῶν εὐρύτερων ἐπιπτώσεών τους, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3743 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 140,0810 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1318,75, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 110,40. Οἱ ἀγορὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικές, διότι εἶναι ἄγνωστο τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀναμετρήσεως στὸ Κίεβο∙ αὔριο συνεδριάζει γιὰ τὸ θέμα τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ μερικοὺς πιέζειν γιὰ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων, ἀλλὰ ἄλλους ὑποστηρίζειν, ὅτι ἀκροδεξιὰ καὶ ἐθνικιστικὰ στοιχεῖα ἐπιχειροῦν τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας, μὲ ὁπλισμένα στελέχη καὶ χωρὶς εὐρύτερη λαϊκὴ ὑποστήριξη. Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας καὶ στὴν πρωτεύουσα εἶναι ἔντονες, μὲ ἀπαίτηση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση ἐπιβάλλειν τὴν τάξη, ἐνῶ στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες ἐμφανίσθηκαν περιπτώσεις ὁπλοφόρων νὰ ἀφοπλίζουν ἀστυνομικούς. Παίζονται ὅλα ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ στὴν πρώην σοβιετικὴ χώρα.