Κακοκαιρία, Ἀγγλοσάξωνες

Ἡ παρατεταμένη κακοκαιρία, ἡ ὁποία μᾶλλον θὰ συνεχισθεῖ κατὰ τοὺς μετεωρολόγους, ἔχει καὶ τἲς εὐνοϊκές της πλευρές∙ ἤδη ἡ Οὐάσιγκτον ζητάει τὴν ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὸ κλίμα καὶ τὴν ὁλοκλήρωσή τους γιὰ τὸ Πρωτόκολλο τοῦ Κυότο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ δεκαετῆ σκληρὴ ἄρνησή της. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας, διαπιστώνουν ὅτι οἱ ζημίες ἀπ’ τὴν κακοκαιρία εἶναι πολὺ περισσότερες ἀπ’ τὶς συνέπειες τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων ἀποκατάστασεως τοῦ κλίματος∙ οἱ προτάσεις εἶναι στὸ τραπέζι κι ἀρκεῖ νὰ τὶς ἀποδεχθεῖ. Ἡ Βρεταννία ζήτησε, ἐπίσης τώρα θυμήθηκε, τὴν βοήθεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν καταστροφῶν κυρίως στὴν γεωργία∙ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ξέχασε τὰ αἰτήματά του γιὰ ἀναθεώρηση τῶν συνθηκῶν καὶ ζητάει τὴν ἐφαρμογή τους. Οἱ Βρυξέλλες ἀνταποκρίθηκαν, ἀλλὰ καὶ τοῦ θύμισαν τὴν ἀνάγκη ἐνεργοῦ συμμετοχῆς στὰ εὐρωπαϊκὰ πράγματα. Μᾶλλον ὅμως δύσκολα, ἀλλὰ ὁ χρόνος θὰ δείξει καλύτερα.