Ἑλβετία, προβλήματα μὲ ΕΕ

Τὰ προβλήματα τῆς Ἑλβετίας, μετὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς μεταναστεύσεως ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἄρχισαν∙ ἡ Βέρνη, κατ’ ἐφαρμογὴν τοῦ προσφάτου δημοψηφίσματος ποὺ ἀπαγορεύει τὴν μετανάστευση, ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο σὲ Κροάτες μετανάστες καὶ οἱ Βρυξέλλες ἀπάντησαν μὲ τὴν ἄμεσο διακοπὴ τῆς ἐπιστημονικῆς συνερασίας τῶν εὐρωπαϊκῶν ἱδρυμάτων μὲ τὰ ἑλβετικά. Αὐτὸ σημαίνει πλήρη ἀποκοπὴ τῶν ἑλβετικῶν Πανεπιστημίων καὶ ἑταιρειῶν ἀπ’ τὰ ἀντίστοιχα τῆς ὑπολοίπου Εὐρώπης∙ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα καὶ βιομηχανίες ἔχουν πανικοβληθεῖ, διότι βλέπουν τὴν ἀπομόνωσή τους ἀπ’ τὴν κυρίως ἀγορά τους καὶ τὴν σταδιακὴ συρρίκνωσή τους. Ὅλοι σχεδὸν ζητοῦν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, ἐπειδὴ οἱ οἰκονομικὲς συνέπειες προβλέπονται καταστροφικὲς γιὰ τὴν ὀρεινὴ χώρα∙ ἡ λύση εἶναι δύσκολη, ἐξαρτᾶται μόνο ἀπ’ τοὺς Ἑλβετούς.