Προκλήσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς στὸ Κοινοβούλιο

Οἱ προκλήσεις τῶν ἀκροδεξιῶν στοὺς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου δὲν ἔγιναν τυχαῖα, διότι ἦταν ἀναμενόμενη ἡ ἀπόφαση τῶν ἀνακριτῶν γιὰ ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας καὶ τῶν ὑπολοιπων∙ οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι καὶ ἐκπηγάζουν ἀπ’ ἐσωτερικά τους προβλήματα καὶ τὶς διεθνεῖς τους σχέσεις. Ἡ ἀπήχησή τους στὸν κόσμο δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ προβάλλει ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή, κατόπιν ξένων ἔντολῶν∙ εἶναι πολὺ μικρότερη καὶ πέφτει κατακόρυφα, διότι στεροῦνται τὸ μεγάλο ὅπλο τους, τὸ ἀντιμνημονιακὸ ἐπιχείρημα∙ ὅταν βλέπουν, ὅτι ἡ τρόικα ἐγκαταλείπει τὴν χώρα πολὺ πρὸ τῆς κάλπης, μὲ τὶς φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις ἐπὶ θύραις, σκέπτονται τὶς συνέπειες. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἀπογοήτευση τῶν ἐξ Ἀμερικῆς προστατῶν τους∙ δὲν μπόρεσαν νὰ κάνουν τίποτε, γιὰ ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας. Φοβοῦνται τὴν τιμωρία.