Πολιτικὴ στήριξη Εὐρωζώνης

Ἡ πολιτικὴ στήριξη τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὴν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους, θεωρεῖται βέβαιη στὶς Βρυξέλλες, καθὼς ἀκόμη καὶ ὁ Γιοῦρεν Νταϊσελμπλάουμ, ἀναγνωρίζει τὶς ἐπιτυχίες μας -ὅπως καὶ τῆς Κύπρου-, ἐνῶ ἔδινε τροφὴ στὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ μέχρι λίγες μέρες πρίν∙ ἤδη καὶ οἱ μεταρρυθμίσεις ἔχουν προχωρήσει περσσότερο ἀπὸ ἱκανοποιητικά, παρὰ τὶς γκρίνιες κάποιων τῆς τρόικα, μᾶλλον λόγῳ κεκτημένης ταχύτητος. Μεγάλο πρόβλημα ἀπομένει τὸ τραπεζικό, ὄχι τόσο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεώς τους, ὅσο ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν τὴν ὑπὸ ἀνάκαμψη οἰκονομία νὰ τῆς στεροῦν, οἱ παντελῶς ἀποτυχημένοι στὶς οἰκονομικές προβλέψεις γραφειοκράτες, ἀπ’ τὴν ζωογόνο ρευστότητά της∙ τὸ πρόβλημα ἔχει συζητηθεῖ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο μὲ τοὺς ἡγέτες καὶ ἀναμένεται ἡ ἄρση τῶν ἐμποδίων, μετὰ τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόικα, ἐντὸς τῆς ἑπομένης ἑβδομάδος. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀποδέσμευση τῆς ρευστότητος θὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ τοὺς δυναμικοὺς τουλάχιστον κλάδους τῆς οἰκονομίας.