Σκάνδαλα πολλαπλῶν ἐκρήξεων

Οἱ ἀποκαλύψεις τῶν σκανδάλων δὲν ἔχουν τέλος, ἐνῶ θαυμάζει κανεὶς τὴν ἐφευρηκότητά τους γιὰ τὴν καταλήστευση τοῦ δημοσίου χρήματος∙ οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ἐξαπάτησαν ἀκόμη καὶ τοὺς Γερμανούς, ἐνῶ ἡ συνεργασία συνδικαλιστῶν, ἀντιμνημονιακῶν! κατὰ τὰ λοιπά, μὲ τοὺς ἀπατεῶνες δὲν περιορίζονται μόνο στὰ καύσιμα. Στὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ὁ πρώην πρωθυπουργὸς συνεχίζει τὶς ἀβάσιμες δικαιολογίες του, ἀλλὰ σκοπός του εἶναι ἡ προστασία τῆς οἰκογενείας κυρίως τῆς δεκαετίας τοῦ 1980∙ στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, ὁ ἐπὶ σοσιαλισμοῦ πρόεδρός του, ἐκρίθη ἐλεύθερος, ἀλλὰ μόνο ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς στερήσεως τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν χώρα. Οἱ ἔρευνες στὶς διασυνδέσεις τῶν συνδικαλιστῶν ἔχουν ἰδιαίτερο πολιτικὸ ἐνδιαφέρον, διότι ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ἔχουν παντοῦ τὴν οὐρά τους∙ τὸ πόσα θὰ ἀποκαλυφθοῦν εἶναι τὸ ζητούμενο, ἀλλὰ ὅλοι τους ἔχουν χαμηλώσει τοὺς τόνους καὶ περισσότερο ὅσοι εἶχαν ἔντονη σοσιαλιστικὴ δράση, μὲ μετεγκατάσταση στὰ ὑποκαταστήματα τῆς Κουμουνδούρου.