Ἐμφανέστατος φόβος λογοδοσίας

Οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ γραφείου τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ἕνα πρᾶγμα δείχνουν πασιφανῶς, τὸν φόβο του ἐνώπιον τῆς λογοδοσίας∙ ἔτσι ἄλλα λέει ὁ τότε ὑπουργὸς κι ἄλλα ὁ περὶ τὰς ἀποστολὰς εἰδικὸς σύμβουλός του. Τουλάχιστον δὲν συνεννοοῦνται, ὥστε νὰ κάνουν τὶς ἴδιες ἀνακοινώσεις καὶ μὲ νὰ μὴν βγάζουν στὴν ἐπιφάνεια τὰ ἐσωτερικά τους∙ ἄλλωστε ὁ σύμβουλος ἔχει βρεῖ ἄλλους προστάστες τώρα, τὴν ἁρμόδιο γιὰ διεθνεῖς σχέσεις Ἐπίτροπο τῆς Εὐρώπης, Ἀγγλίδα τὴν καταγωγή, ἀλλὰ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς ὄργανο. Μὴν τὸν δοῦμε καὶ στὴν Οὐκρανία, ὅπως καὶ τὸ 2004, μὲ τὴν περιβόητη πορτοκαλὶ ἐπανάσταση∙ κάποιος πρέπει νὰ καθοδηγεῖ τοὺς ἀκροδεξιοὺς καὶ ναζιστικῆς ἀποχρώσεως μιρθοφόρους…