Αὔξηση κοινοτικῶν κονδυλίων

Οἱ εἰσπράξεις κοινοτικῶν κονδυλίων αὐξήθκαν κατακόρυφα πέρυσι, χάρις στὴν ἔγκαιρη ὑποβολὴ τῶν σχετικῶν προγραμμάτων καὶ ἔγκρισή τους ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες∙ ἔτσι, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων, στὴν Ἑλλάδα χορηγήθηκαν 1465 ἑκατομμύρια εὐρὼ τὸ 2013, ἔναντι 704 τὸ 2012, δηλαδὴ διπλασιασμός τους καὶ ἀπορροφήθηκαν 1124 ἑκατομμύρια, δηλαδὴ περίπου τὸ 80%. Εἴμαστε πλέον στὶς πρῶτες θέσεις ἀπορροφήσεως τῶν κονδυλίων, ἀπὸ τὶς τελευταῖες τὴν προηγούμενη τριετία∙ σημαντικὴ ἦταν ἡ αὔξηση τῶν κονδυλίων γιὰ τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις καὶ ἀνῆλθαν σὲ 605 ἑκατομμύρια εὐρώ. Τὰ κονδύλια αὐτὰ βοήθησαν τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς καὶ διευκόλυναν τὶς συναλλαγές, ἐπειδὴ ἡ τρόικα συνεχίζει διατηρεῖν δεσμευμένες τὶς τραπεζικὲς πιστώσεις∙ βρῆκαν ἄλλο δρόμοι γιὰ χρηματοδότηση.