Οὐκρανία, ἐνώπιον ἐμφύλιου

Στὸ χεῖλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου βρίσκεται ἡ Οὐκρανία, καθὼς οἱ συγκρούσεις ἐπαναλήφθηκαν στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας καὶ μοναδικὴ ἐλπίδα παραμένει ἡ εὐρωπαϊκὴ διαμεσολάβηση∙ τὰ ἀκροδεξιὰ καὶ ναζιστικὰ στοιχεῖα ἔχουν ἀποκτήσει, ὅπως φαίνεται, τὸν ἔλεγχο τῆς πλατείας καὶ δὲν ὑπακούουν στὶς ἐντολὲς τῶν ἡγετῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἐνῶ οἱ νεκροὶ καὶ οἱ τραυματίες αὐξάνονται. Οἱ τρεῖς ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν συνεχίζουν τὶς διαβουλεύσεις στὸ Κίεβο, ἐνῶ φθάνει καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ Ρώσου προέδρου∙ στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας καὶ σὲ πόλεις τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν ὁπλισμένοι ἀκροδεξιοὶ ἐλέγχουν τὴν κατάσταση κι ἔχουν ἀφοπλίσει ἀστυνομικούς, ἐνῶ στὴν πρωτεύουσα φορτηγὰ μοίραζαν καλάσνικωφ. Ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε τὴν ἀποχώρηση τῶν ἀστυνομικῶν ἀπ’ τοὺς δρόμους, ἀλλὰ δὲν συμμερίζονται τὴν ἄποψη οἱ Εὐρωπαῖοι, καθὼς Γερμανοὶ καὶ ἑλληνικὴ προεδρία πιέζουν γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῶν ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων καὶ ἔναρξη διαλόγου μὲ τὴν ἀντιπολίτευση∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ἐπετρεψε στοὺς ἀστυνομικοὺς τὴν χρήση τῶν ὅπλων τους.