Ἰταλία, ὁρκίζεται κυβέρνηση

Ἡ νέα κυβέρνηση τῆς Ἰταλίας, τοῦ Ματτέο Ρέντσι, ὁρκίζεται μᾶλλον αὔριο, καθὼς οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν κεντροδεξιὰ γιὰ τὸ πρόγραμμα καὶ τοὺς ὑπουργοὺς ὁλοκληρώνονται σήμερα∙ ὁ 39 ἐτῶν πρόεδρος τῆς Δημοκρατικῆς Παρατάξεως καλεῖται νὰ βγάλει τὴν χώρα ἀπ’ τὴν κρίση καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσει στὴν ἀνάκαμψη. Οἱ οἰωνοὶ εἶναι εὐνοϊκοὶ γιὰ τὴν τρίτη οἰκονομικὴ οἰκονομικὴ δύναμη τῆς Εὐρωζώνης, ἀφοῦ ἤδη Γερμανία καὶ Γαλλία συμφώνησαν γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἐνῶ διαθέτει ἡ Ἰταλία πολλοὺς δυναμικοὺς κλάδους γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ τὸ πρόβλημα βρίσκεται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς παρατάξεώς του καὶ στὴν ἱκανότητα ἐλέγχου τῶν διαφόρων ὁμάδων της ἀπ’ τὸν νεαρὸ πολιτικό. Οἱ διαφορετικὲς γνῶμες ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζονται, ὅπως καὶ τὰ πολλὰ συμφέροντα. Διαθέτει τὴν ἀπαραίτητη πυγμή;