Βενεζουέλα, νέες συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις, μεταξὺ διαδηλωτῶν καὶ Ἀστυνομίας, συνεχίζονται στὸ Καράκας, μὲ νεκροὺς καὶ τραυματίες∙ ὁ θάνατος τῆς μις Βενεζουέλας ἀπὸ σφαῖρα καὶ ἡ φυλάκιση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχουν πυροδοτήσει νέες συγκρούσεις. Ὁ πρόεδρος τῆς χώρας κατηγορεῖ τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅτι ὑποκινοῦν τὸν λαό του σὲ ἐξέγερση, ἀλλὰ ἡ μαζικότης τῶν συγκεντρεώσεων δείχνει ὅτι ὑπάρχει μεγάλη λαϊκὴ ἀγανάκτηση∙ ἡ Βενεζουέλα δὲν διαθέτει εὐκόλως προσβάσιμα σύνορα μὲ φιλοαμερικανικὴ χώρα, ὅπως μὲ τὴν Οὐκρανία, ὅπου κυριαρχοῦν τὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀναταραχὴ εὐνοεῖ τὴν Οὐάσιγκτον ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν ἀπαλλαγή της ἀπ’ τὸ ἐνοχλητικὸ καθεστώς τῆς Βενεζουέλας, μὲ τὶς μαζικὲς παραγγελίες πολεμικοῦ ὑλικοῦ ἀπ’τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα∙ ὁ Νικόλας Μαντοῦρο ὅμως δὲν διαθέτει ἐπαρκῆ διεθνῆ ὑποστήριξη, πλὴν τοῦ ἐπιχωρίου μας Ναπολεοντίσκου.