Εὐρωπαϊκὴ διάσκεψη κορυφῆς στὴν Ἀθήνα

Στὴν σύγκληση εὐρωπαϊκῆς διασκέψεως κορυφῆς στὴν Ἀθήνα, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τέλη Ἀπριλίου τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἔχουν συμφωνήσει οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες καὶ ὁ πρωθυπουργός∙ ἡ διάσκεψη συγκαλεῖται μὲ ἀφορμὴ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσσεως ἀπ’ τὴν χώρα μας καὶ μὲ ἀντικείμενο τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς. Μέχρι τότε θὰ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ προετοιμασίες στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Φραγκφούρτη γιὰ τὸν συντονισμὸ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ θὰ ἔχουν γίνει οἱ μειώσεις τοῦ βασικοῦ ἐπιτοκίου ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ ἡ ἐπιλογὴ τῶν Ἀθηνῶν γίνεται κυρίως γιὰ τὴν ὑπογράμμιση τῆς σημασίας τῆς χώρας μὲ τὴν χειρότερη κρίση. Φυσικά, αὐτὸ μετράει ὑπὲρ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται φυσικὸ ἐπακόλουθο τῶν οἰκονομικῶν τους ἐπιτυχιῶν.