Διαπραγματεύσεις μὲ τρόικα

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἀρχίζουν σήμερα, ἐνῶ χθές, σὲ σύσκεψη στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὑπὸ τὸν πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οἱ τελευταῖες λεπτομέρειες∙ τὰ ἐκκρεμῆ θέματα δὲν θεωροῦνται σοβαρά, διότι ἔχει γίνει τὸ μέγιστο μέρος τῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ ὅσες ἀπόμειναν δευτερευούσης σημασίας, ἔστω κι ἂν τὶς ὑπερκτιμοῦν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τῆς χώρας εἶναι ἡ πλήρης ἀποτυχία τῆς τρόικα σὲ ὅλες τὶς ἐκτιμήσεις της, ἀπ’ τὴν ἀρχικὴ γιὰ μικρότερη ὕφεση, μέχρι τις πιέσεις τοῦ Φθινοπώρου γιὰ ἐπιβολὴ νέων μέτρων, διότι ὁ προϋπολογισμὸς θὰ εἶχε ἔλλειμμα∙ ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν τραπεζῶν εἶναι ἀπ’ τὰ κύρια θέματα, ὄχι μόνο τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν Εὐρωπαίων, διότι τὴν θεωροῦν ὡς ἀπαραίτητη προϋποθεση γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Πολλοὶ μάλιστα, ὅπως στὸ Βερολίνο ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ, δὲν θεωροῦν τυχαία τὴν στάση αὐτὴ τῆς τρόικα, παρὰ καθαρὴ ὑπονόμευση.