Προεκλογικὰ καὶ σκάνδαλα

Τὸ προεκλογικὸ κλίμα διαμορφώνεται ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας στὸν ἁπλὸ κόσμο καὶ τὰ σκάνδαλα ἐπίσης, ἂν καὶ περισσότερη βαρύτητα δίδει σὲ αὐτὰ ἡ διαπλοκή∙ οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ἔχουν τὴν τιμητική τους, καθὼς μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς σοσιαλιστικῆς περιόδου ἀνακύπτουν ἄλλες τῆς καπιταλιστικῆς, ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Ἄλλος δημοσιογραφίζων ἄντλησε ἑπτὰ ἑκατομμύρια εὐρώ, γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν ἐθελοντικῶν ὀργανώσεων, ἀλλὰ καὶ ἀναρριχήθηκε σὲ πανεπιστημιακὸ καθηγητή∙ ἡ πόρτα τῆς φυλακῆς εἶναι ἀνοικτὴ καὶ γι’ αὐτόν, καθὼς οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προστασία του, διότι καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὡς ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ, εἶχε ἀρνηθεῖ τὴν χρηματοδότησή του. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι στὶς ἐκλογὲς βαδίζουμε μὲ τὰ σκάνδαλα στὴν ἡμερήσια διάταξη κι ὅποιον πάρει ὁ χάρος∙ ὅσοι ἔχουν λερωμένη τὴν φωλιά τους τρέμουν τὶς ἀποκαλύψεις καὶ περισσότερο τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ καὶ οἱ συνδικαλιστὲς τῆς τριακονταετίας, μὲ τὶς νέες ἑστίες τους πλέον.