Διεθνὴς Ἔκθεση Βαρκελώνης

Σημαντικὴ εἶναι ἡ παρουσία τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης∙ σαράντα ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες, σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς προηγμένης τεχνολογίας, ἔχουν ἑτοιμάσει τὸ περίπτερό τους, διπλάσιο ἀπὸ πέρυσι, καὶ παρουσιάζουν τὰ ἐπιτεύγματά τους. Πέρυσι ἦταν λιγώτερες καὶ περιορίζονταν στὶς ὑπηρεσίες κινητῆς τηλεφωνίας, ἀλλὰ φέτος ἐπεκτείνονται σὲ πολὺ περισσότερους, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, διαστημικὴ τεχνολογία, μεταφορές, ἰατρικὲς ἐφαρμογές∙ οἱ πρῶτες ἐπαφὲς μὲ τοὺς ξένους πελάτες ἔχουν γίνει κι ὅλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ λογισμικοῦ τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν. Στὸ ἐσωτερικό, ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια, ἐνῶ προβλέπεται ἡ ἁλματώδης αὔξησή τους, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου γιὰ τὴν ἀδειοδότησή τους ἐντὸς μιᾶ ἡμέρας∙ ἕτοιμες εἶναι ἑκατοντάδες ἄλλες.