Δαλάι Λάμα, σὲ Λευκὸ Οἶκο

Ἡ συνάντηση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα μὲ τὸν Δαλάι Λάμα στὸν Λευκὸ Οἶκο ἔχει προκαλέσει τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Κίνας, ἡ ὁποία τὴν χαρακτήρισε ὡς εὐθεῖα παρέμβαση στὰ ἐσωτερικά της∙ ὁ πνευματικὸς ἡγέτης τῶν Βουδιστῶν τοῦ Θιβέτ, ζεῖ ἐξόριστος, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς ὀρεινῆς χώρας ἀπ’ τὰ κομμουνιστικὰ στρατεύματα. Τὸ Πεκῖνο θεωρεῖ τὸ Θιβὲτ ἐπαρχία του καὶ τοῦ ἔχει παραχωρήσει κάποια αὐτονομία, ἀλλὰ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν παρέμβαση τρίτων∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι γιατὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος προέβη στὴν ἐνέργεια αὐτή, ἔστω κι ἂν ἡ συνάντηση ἔγινε στὴν αἴθουσα χαρτῶν κι ὄχι στὸ ὀβὰλ γραφεῖο. Τὴν ψευδαίσθηση τῶν συντηρητικῶν στρωμάτων τῶν Ἀμερικανῶν καλλιεργεῖ, δείχνοντας ὅτι εἶναι ἀκόμα κοσμοκράτορες.