Κλίμα, διεθνὴς διάσκεψη

Στὴν σύγκληση διεθνοῦς διασκέψεως γιὰ τὸ κλίμα, στὶς 23 Σεπτεμβρίου στὴν Νέα Ὑόρκη, προέβη ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ πρωτοβουλία ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν πρόσκληση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου. Ἡ Οὐάσιγκτον κατάλαβε ἐπιτέλους, μετὰ τὰ συνεχῆ κύματα ψύχους –τὰ ὁποῖα ἀποδίδονται στὴν διατάραξη τῶν πολικῶν κυκλικῶν ἀνέμων, λόγῳ τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ ἀρκτικοῦ κύκλου-, ὅτι οἱ οἰκονομικὲς ζημίες εἶναι πολλαπλάσιες ἀπ’ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων ποὺ προβλέπει ἡ ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο∙ τὸ βῆμα θεωρεῖται σημαντικό, διότι διαγράφεται στὸν ὁρίζοντα ἡ ἐλπίδα, γιὰ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων γιὰ περιορισμὸ τῶν ρύπων παγκοσμίως. Τὰ τελευταία χρόνια ἀντιδροῦσαν πεισματικὰ οἱ Ἀμερικανοί, καὶ κοντά τους, Ἰάπωνες, Καναδοὶ καὶ Αὐστραλοί∙ ἡ διατάραξη ὅμως τῆς κλιματικῆς ἰσορροπίας εἶναι πολὺ σοβαρή∙ οἱ μετεωρολόγοι ζητοῦν αὐστηρότερα ἀκόμη μέτρα προστασίας. Πολλοὶ ὅμως λένε, ὅτι ὡς πρῶτο βῆμα εἶναι κάτι.