Οὐκρανία, ἀβέβαιη ἐξουσία

Ἡ ἀλλαγὴ ἐξουσίας στὴν Οὐκρανία δίδει τὴν αἴσθηση τῆς ἀβεβαιότητος, καθὼς ὁ μεταβατικὸς πρόεδρος ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ ἐλέγχου τῆς χώρας, ἐνῶ στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας τὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα παραμένουν στὶς θέσεις τους καὶ παρεμβαίνουν σὲ κάθε εὐκαιρία∙ ὁ ἁπλὸς κόσμος ἔχει ἀποχωρήσει, ἐνῶ καὶ κατὰ τὴν ὁμιλία τῆς Γιούλι Τιμοσένκο χεικροτήσαν ἐλάχιστοι καὶ περισσότεροι ἔφευγαν σκεπτικοί. Ὁ Βίκτωρ Γιανούκουβιτς φαίνεται ἐξαφανισμένος, ἐνῶ Ρωσία καὶ Δυτικοὶ ἐγγυῶνται τὴν ἀκεραιότητα τῆς χώρας, ἀλλὰ οἱ πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες δὲν δείχνουν προθυμία γιὰ συνεργασία μὲ τὸν μεταβατικὸ πρόεδρο∙ ἐὰν συνεχισθεῖ ἡ δυσφορία τους καὶ ἡ ἀπροθυμία τῶν κυβερνητῶν γιὰ συνεργασία μὲ τὸ Κίεβο, ἡ πρωτεύουσα κινδυνεύει ἀπὸ οἰκονομικὴ ἀσφυξία, ὅταν οἱ ἀνατολικὲς ἔχουν τὸν πλοῦτο. Ἡ Μόσχα καθυστερεῖ τὴν ἀγορὰ τῶν ὁμολόγων δύο δις δολλαρίων τῆς Οὐκρανίας, πρὶν σχηματισθεῖ νέα κυβέρνηση. Πάντως ἡ Οὐάσιγκτον ἐπαναλαμβάνει ἀντιρωσικὲς δηλώσεις, γιὰ παρέμβαση στρατοῦ…