Κλείσιμο Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων

Ἡ τελετὴ τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν Χειμερινῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ἦταν τὸ ἴδιο λαμπρὴ μὲ ἐκείνη τῆς ἐνάρξεώς τους, ἀλλὰ τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας τὴν σκέπασαν∙ ἡ Ρωσία πέτυχε τὶς τελευταῖες μέρες τὴν πρώτη θέση, μὲ 13 χρυσᾶ καὶ 33 συνολικὰ μετάλλια, μὲ Νορβηγία, Καναδᾶ καὶ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀκολουθεῖν. Ἡ ἄψογη τέλεσή τους κέρδισε τὰ ἐγκώμια, ἀκόμη καὶ τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς διαπλοκῆς, ποὺ προέβλεπε τὴν ἀποτυχία τους∙ ἡ ἀναταραχὴ τῆς Οὐκρανίας ἀπέσπασε τὴν προσοχὴ τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ ἡ ὁλοκλήρωσή τους ἀφήνει ἐλεύθερα τὰ χέρια τοῦ Κρεμλίνου. Ἡ Μόσχα, πιστεύουν οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητὲς, περίμεναν τὸ τέλος τους γιὰ τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν, τόσο στὴν Οὐκρανία, ὅσο καὶ σὲ ἄλλες περιοχές∙ οἱ δηλώσεις τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, γιὰ ἀποφυγὴ ἀποστολῆς ρωσικοῦ στρατοῦ στὴν ἀνατολικὴ Οὐκρανία θεωρεῖται προκλητικὴ κι ἔχει ἐξαγριώσει τὴν ρωσικὴ κυβέρνηση. Ἀναμένται σύντομα σκληρὴ ἀπάντηση.