Οὐκρανία, διαφοροποιήσεις στὴν Εὐρώπη

Οἱ διαφοροποιήσεις πολλῶν Εὐρωπαίων, ἀπέναντι στὴν ἀμερκανικὴ στάση, στὴν οὐκρανικὴ κρίση εἶναι σαφεῖς, ἐνῶ ἡ παρέμβαση τῆς Μόσχας θεωρεῖται καταλυτική∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τηλεφώνησε στὸν μεταβατικὸ πρόεδρο καὶ τοῦ ζήτησε, ὅπως προστατεύσει τὴν ἑνότητα τῆς χώρας καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν ρωσόφωνων ἐπαρχιῶν στὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ ἀποφύγει τὶς ἀντεκδικήσεις, μὲ σεβασμὸ τῆς νομιμότητος, ἐννοώντας τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν ἀκροδεξιῶν ὁμάδων∙ παρόμοια παρέμβαση ἔκανε καὶ ὁ Πολωνὸς πρωθυπουργός, μὲ ἴση βαρύτητα, ὅταν ἀπ’ τὴν Πολωνία περνοῦσε ὁ παράνομος ὁπλισμός. Ὁ Δημήτριος Μεντβέντεφ κατήγγειλε ὅτι δὲν ἔχει καμμία νομιμότητα ἡ νέα οὐκρανικὴ ἡγεσία, διότι εἶναι προϊόν βίας κι ὄχι σεβασμοῦ τοῦ Συντάγματος∙ τὴν ἴδια στιγμὴ 150 βουλευτὲς τοῦ Γιανούκοβιτς σχημάτισαν κόμμα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, τὸ μεγαλύτερο στὴ Βουλὴ τῆς χώρας.