Διαπραγματεύσεις μὲ τρόικα

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἐπανήρχισαν, μὲ προπτικὴ ὁλοκληρώσεώς τους σὲ δύο ἑβδομάδες, ἀλλὰ καὶ μὲ πυρὰ ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή∙ οἱ ἔγκυροι! Financial Times δημοσίευσαν ὅτι οἱ πιστωτικὲς ἀνάγκες τῶν τραπεζῶν μας ἀνέρχονται σὲ εἴκοσι δις εὐρώ, ἀλλὰ ἀμέσως διευκρινίσθηκε ὅτι αὐτὰ προέρχονται ἀπ’ τὸ ΔΝΤ, ἐν ὄψει τῶν διαπραγματεύσεων. Ὅσο κι ἂν ἐπιδίδονται σὲ κωλυσιεργεία δὲν ἔχουν πιθανότητες ἀποτελέσματος∙ ἀρκετὰ ταλαιπώρησαν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἐπὶ τετραετία, ἀλλὰ εἶχαν καὶ τὴν ὑποστήριξη τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ∙ οἱ διαφορὲς εἶναι μικρὲς καὶ δευτερευούσης σημασίας, μπροστὰ στὶς ἐπιτυχίες τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ στὶς ἀποτυχεῖς προβλέψεις τῆς τρόικα, γιὰ τὴν πορεία της, ἐκτὸς κι ἂν στὸ ἐνδιάμεσο ἔμαθαν οἰκονομικά. Ὁ ἀντίκτυπος τῆς ἀτλαντικῆς ὑπονομεύσεως ἦταν σαφὴς στὸ Χρηματιστήριο, μὲ τὴν ὑποχώρηση τῶν μετοχῶν∙ στὴν ἀγορὰ οὐδεὶς τοὺς λογάριασε, ὅπως καὶ στὴν Εὐρώπη. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας δὲν ἀνακοπτεται ἐπ’ οὐδενί.