Ἀλλαγὴ ἰσορροπίας Εὐρώπης

Οἱ ἐξελίξεις στὴν Οὐκρανία σημαίνουν ριζικὴ ἀλλαγὴ ἰσορροπίας δυνάμεων στὴν Εὐρώπη, μὲ ἄγνωστες ἀκόμη τὶς προεκτάσεις της∙ οἱ Ἀμερικανοὶ κέρδισαν, διότι ἐπέβαλαν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ φιλορώσου προέδρου, ἐνῶ οἱ Εύρωπαῖοι ἐμφανίσθηκαν καὶ πάλι οὐρὰ τῆς Οὐάσιγκτον. Εἶναι δεδομένο ὅτι στὴν Εὐρώπη δὲν ὑπάρχει ἑνιαία στρατηγική, οὔτε ἔχει ἑνιαῖες μυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ τὴν κάλυψή τους στὰ κρίσιμα προβλήματα∙ ἔπεσαν στὴν παγίδα τῶν πρώτων μεγάλων διαδηλώσεων τὶς ὁποῖες ὑποστήριξαν. Κάτω ἀπ’ αὐτὲς ὅμως δούλευαν οἱ ἀκροδεξιὲς καὶ ναζιστικῆς ἀποχρώσεως ὀργανώσεις, μὲ τὸν ὁπλισμό τους ἀπ’ τὴν Πολωνία, ποὺ δὲν ἐλέγχουν οἱ ἀρχές τους∙ ἀλλὰ οἱ ἀκροδεξιοὶ εἶναι καὶ ἀντιευρωπαϊστὲς καὶ δὲν πρόκειται ὑποχωρῆσαι, ἀφοῦ ἐλέγχουν ἀσφυκτικὰ τὴν κατάσταση. Αὐτοὶ ὑπονόμευσαν τὴν συμφωνία τῆς Παρασκευῆς κι ἀπέδειξαν γελοίους τοὺς Εὐρωπαίους, αὐτοὶ ἦταν σιωπηλοὶ στὴν ὁμιλία τῆς Γιούλιας Τιμοσένκο, κι ἔδιωξαν τὸν κόσμο∙ ὁ ἀφοπλισμὸς ἀπαραίτητος γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ Κιέβου.