Οὐκρανία, οἰκονομίας δεσμὰ

Ἡ δομὴ τῆς ἐξουσίας στὴν Οὐκρανία καὶ τὰ οἰκονομικά της εἶναι τὰ προβλήματα τῆς ἐξουσίας, ἐνῶ ἡ ψυχροπολεμικὴ προπαγάνδα δεσπόζει στὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή∙ ὁ μεταβατικὸς πρόεδρος καλεῖται ἀντιμετωπίσαι αὐτὰ ἐπειγόντως, καθὼς εἶναι ἄνθρωπος τῆς Γιούλιας Τιμοσένκο καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ ἔχει ἀπέναντί του τοὺς ἀκροδεξιοὺς τῆς πλατείας καὶ τὶς πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ οἱ ἀκροδεξιοὶ παραμένουν διακριτικὰ στὴν πλατεῖα, ἀλλὰ κρατοῦν ὀργανωμένες καὶ πάνοπλες τὶς ὁμάδες τους. Χωρὶς τὸν ἔλεγχό τους εἶναι ἀδύνατη ἡ ἄσκηση ἐξουσίας στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες∙ ὁ πρόεδρος ἢ θὰ μείνει ὑποχείριός τους ἢ θὰ ἔχει τὴν τύχη τοῦ Γιανούκοβιτς. Στὰ οἰκονομικά, ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ χρεωκοπία, χωρὶς τὴν ἄμεση βοήθεια δύο δις δολλαρίων γιὰ τὰ λήγοντα ὁμόλογα∙ ἀλλὰ Μόσχα καὶ Ρωσόφωνοι δὲν φαίνονται πρόθυμοι. Οἱ ὅροι γιὰ παρέμβαση τοῦ ΔΝΤ, γνωστοὶ καὶ δυσκίνητοι καὶ λίαν ἐπαχθεῖς. Πολλοὶ Εὐρωπαῖοι σιωποῦν, κάτι σκέπτονται.