Ὄξυνση σινοαμερικανικῶν

Οἱ σινοαμερικανικὲς σχέσεις ὁδηγοῦνται σὲ ὀξύτητα∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δέχθηκε στὸν Λευκὸ Οἶκο τὸν Δαλάι Λάμα, ἔστω καὶ στὴν αἴθουσα χαρτῶν, ἀλλὰ και διόρισε εἰδικὸ διαμεσολαβητὴ γιὰ τὰ προβλήματα προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου στὸ Θιβέτ. Τὸ Πεκῖνο κατήγγειλε ἀμέσως τὴν ἀμερικανικὴ πρωτοβουλία καὶ εὐθέως διακήρυξε, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀναγνωρισει τὸν διαμεσολαβητή, ἐνῶ χαρακτήρισε τὴν ἐνέργεια ὡς ὠμὴ παρέμβαση στὰ ἐσωτερικά του∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι διερωτῶνται, τὸ γιατὶ προέβη στὴν ἐνέργεια αὐτὴ ἡ Οὐάσιγκτον, ὅταν δὲν ἔχει δυνατότητες ἐπηρεασμοῦ τῆς κινεζικῆς πολιτικῆς. Μία ἑρμηνεία δίδουν, ὡς προσπάθεια ἐπιστροφῆς στὸ ψυχροπολεμικὸ κλίμα, μὲ στόχο τὸν ἐγκλωβισμὸ τῶν Εὐρωπαίων στὶς τάξεις της καὶ τὴν ἀποδυνάμωση τοῦ εὐρώ. Ἴδιο στόχο ἔχουν οἱ προειδοποιήσεις γιὰ ἐπέμβαση τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ στὴν Οὐκρανία.