Βενεζουέλα, δέκα νεκροὶ

Οἱ διαδηλώσεις συνεχίζονται στὸ Καρακάς, μὲ δέκα νεκροὺς καὶ δεκάδες τραυματίες, ἐνῶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶναι φυλακισμένος∙ οἱ διαδηλωτὲς ζητοῦν περισσότερες ἐλευθερίες καὶ βελτίωση τῶν εἰσοδημάτων, διότι ἔχει πέσει πολὺ τὸ ἐπίπεδο τῆς ζωῆς, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση τοὺς καταγγέλλει, ὅτι εἶναι ὄργανα τῆς ἀμερικανικῆς προπαγάνδας. Ὁ Νικόλα Μαδοῦρο, διάδοχος τοῦ Οὖγκο Τσάβες, βρίσκεται μπροστὰ σὲ σοβαρὸ κίνημα διαμαρτυρίας, ἔστω κι ἂν πολλοὶ κινοῦνται ἀπὸ ξένες δυνάμεις∙ ἡ Βενεζουέλα ἔχει μετατραπεῖ, μετὰ τὴν Κούβα, στὸ κέντρο τῆς ἀντιαμερικανικῆς πολιτικῆς στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, γεγονὸς ποὺ ἐνοχλεῖ ἀφάνταστα τὴν Οὐάσιγκτον. Ἄλλωστε ἔχει κάνει μεγάλες ἀγορὲς πολεμικοῦ ὑλικοῦ ἀπ’ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα, παρακάμπτοντας τὴν ἀμερικανικὴ ἀγορά∙ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ προέδρου φαίνεται ἰσχυρή, ἄλλο ἂν δὲν πετύχει στὸ τέλος.