Οὐκρανία, ἐπίταση κρίσεως

Στὴν ἐπίταση τῆς κρίσεως ὁδηγεῖ τὸ πολιτικὸ ἀδιέξοδο σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στὴν Οὐκρανία, παρὰ τὴν ἐπίσκεψη Βρεταννοῦ καὶ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ∙ ἡ Βουλὴ ἀποφάσισε τὴν ἀναβολὴ ἀπὸ χθὲς γιὰ αὔριο τοῦ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, ἐπειδὴ οἱ διαφωνίες στοὺς κόλπους τῶν νέων ἰσχυρῶν ὁμάδων ἐμφανίζονται ἀγεφύρωτες. Ὁ μεταβατικὸς πρόεδρος πρότεινε, σὲ ἀντιπερισπασμό, τὴν παραπομπὴ τοῦ Βίκτωρα Γιακούκοβιτς στὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης, γιὰ κατανάλωση ἐσωτερικὴ καὶ διεθνῆ∙ ἀλλὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα εἶναι ὑπερεπείγοντα, ἐπειδὴ λήγουν τὰ ὁμόλογα δύο δις δολλαρίων καὶ ἡ χώρα ἔχει τὰ ταμεῖα κενά∙ στὸ ἐσωτερικὸ εἶναι τὸ ἴδιο ἄσχημη, καθὼς τὰ ἔσοδα εἶναι μηδὲν κι οἱ πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες δὲν στέλνουν τὶς εἰσπράξεις τους στὴν πρωτεύουσα, διότι δὲν γνωρίζουν τὸ τί θὰ γίνει αὔριο. Ἡ Εὐρώπη τηρεῖ ἐπιφυλακτικὴ στάση κι ἀποφεύγει τὴν ταύτισή της μὲ τοὺς ἀγγλοσάξωνες∙ ὅλοι φοβοῦνται τὴν ἔλλειψη προϊόντων στὴν ἀγορά.