Ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση ἐπιβεβαιώνεται πλέον ἀπ’ τὴν ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ πρόβλεψη 0,6% ἀνάπτυξη φέτος, ἐνῶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα τοῦ Ἰανουαρίου διαμορφώνεται στὰ 835 ἑκατομμύρια εὐρώ∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ ἦταν ἄμεσος μὲ ἅλμα στὸ Χρηματιστήριο, ἐνῶ ἐπιβεβαιώθηκε ὁ βρώμικος ρόλος τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, καθὼς τὰ δημοσιεύματά της γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν τραπεζῶν στηρίχθηκαν ἐν ἐπιγνώσει τους σὲ πρὸ διετίας στοιχεῖα. Ἡ ψυχολογία τῆς ἀγορᾶς ἀπογειώνεται κανονικά, καθὼς οἱ κρατήσεις τουριστῶν βρίσκονται στὰ ἐπίπεδα τοῦ Μαΐου πέρυσι, μὲ αὔξηση 25,7%, ἀλλὰ καὶ ἡ συμφωνία τῆς ΔΕΠΑ μὲ τὴν Γκάζπρομ, μετὰ ἀπὸ παρέμβαση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸν Ρῶσο πρόεδρο, γιὰ μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου κατὰ 15%, ἀναδρομικὰ ἀπὸ 1ης Ἰουλίου, μὲ μείωση καὶ τῶν κεδρῶν της, σημαίνει ὑποχώρηση τῆς τιμῆς του στὸ ἐσωτερικὸ κατὰ 30% τουλάχιστον∙ μεγάλη ἀνάσα σὲ βιομηχανία καὶ ἰδιῶτες.