Ὁλοκλήρωση διαβουλεύσεων

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα ὁλοκληρώνονται σύντομα, καθὼς οἱ διαφορὲς εἶναι χωρὶς βαρύτητα γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση κι ἀπ’ τὴν ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς∙ οἱ ἀντιρρήσεις τῶν τροϊκανῶν γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, ἐνῶ δείχνουν ὅτι φοβοῦνται καὶ καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν τους. Ἡ κριτικὴ τοῦ Εὐρκοινοβουλίου ἀποβαίνει καταπέλτης γιὰ τὴν ἀποστολή τους, καθὼς τοὺς θεωρεῖ ὑπεύθυνους γιὰ τὴν ἔλλειψη διαφάνειας καὶ τὴν ἀπουσία λογοδοσίας∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Εὐρωβουλή, ὡς προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν ἐγκαστάσταση τῆς ὑπὸ τὸν Μάριο Μόντι ὁμάδος ὑψηλοῦ κινδύνου, προσθέτει στὸ κύρος τῆς χώρας μας. Ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος ἀνακοινώνεται καὶ τὸ σχέδιο ἀποδεσμεύσεως τῶν τραπεζῶν, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ ναυάγησε ὁριστικὰ πλέον ἡ προσχεδιασμένη ἀποστολὴ τῶν ἀτλανικῶν κερδοσκόπων γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.