Προκλήσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς

Οἱ προκλήσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς ἦταν περισσότερες ἀπὸ ὅσες ἦταν γνωστές∙ οἱ ἀνακριτὲς βρῆκαν πολλὰ στὴν ἔρευνα τοῦ κατασχεθέντος ὑλικοῦ στὰ γραφεῖα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Σὲ βίντεο φαίνονται καταγεγραμμένες σκηνὲς μὲ συνθήματα ρατσιστικά, κατὰ τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ παραβιάζουν κατάφωρα τὸν νόμο, συνοδευόμενα μὲ τὴν παρέλαση ὀργανωμένων ὀπαδῶν∙ στὴν Κρήτη βουλευτής της χαιρέτισε ναζιστικὰ τοὺς συγκεντρωμένους σὲ κλειστὴ αἴθουσα, μὲ τὴν ἀνταπόκριση τῶν περισσοτέρων ἀπὸ αὐτούς. Ὅλα αὐτὰ δὲν γίνονται τυχαῖα, ἀλλὰ εἶναι μέρος ὀργανωμένου σχεδίου, γιὰ τὴν καλλιέργεια φασιστικῆς νοοτροπίας στὸν κόσμο∙ τοῦ δίδουν τὴν ἐντύπωση τῆς δυνάμεως, ὅπου βρίσκει κανεὶς καταφύγιο. Ἡ φυλάκιση τῶν ἡγετῶν γκεμίζει τὴν ψευδαίσθηση αὐτή∙ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὴν διαρροὴ τῶν ὀπαδῶν της.