Γαλλία, αἰσθητὴ ἀπουσία

Στὰ ἐκρηκτικὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας εἶναι αἰσθητὴ ἡ ἀπουσία τῆς Γαλλίας, μετὰ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Φρανσουὰ Φαμπιοὺς στὴν ὑπονομευθεῖσα συμφωνία τῆς Παρασκευῆς, ὰλλὰ στὸν πρῶτο ρόλο τὸν Φρὰνκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἀπ’ τὶς ἐξελίξεις στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, ὅπου εἶχε πρωταγωνιστικὸ ρόλο τὸ Παρίσι τὸν τελευταῖο αἰῶνα. Τὰ γεγονότα ἦρθαν ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν πλήρη ταύτισή του μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ θέματα∙ τὴν ἑπομένη χάθηκε κι ἄφησε τὴν πρωτοβουλία στὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν. Ἔτσι ἀπόμεινε στὴν Γερμανία ἡ εὐθύνη τῆς διασφαλίσεως τοῦ κύρους τῆς Εὐρώπης∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ πέτυχε μὲ τὴν παρέμβασή της γιὰ σεβασμὸ τῆς νομιμότητος -ἐννοώντας τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν ἀκροδεξιῶν -, στὸ τηλεφώνημά της πρὸς τὸν μεταβατικὸ πρόεδρο, καὶ στὴν διασφάλιση τῆς συμμετοχῆς καὶ ἐκπροσώπων τῶν ρωσόφωνων περιοχῶν στὴν κυβέρνηση.