Ἰταλία, ψῆφος στὸν Ρἐντσι

Τὴν ψῆφο ἐμπιστοσύνης τῆς Γερουσίας ἐξασφάλισε ὁ Ματτέο Ρέντσι, ἀλλὰ μὲ 169 ψήφους, ἔναντι 173 τοῦ Ἐνρίκο Λέττα∙ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν Βουλὴ χθὲς τὸ βράδυ ἐθεωρεῖτο δεδομένη, διότι διαθέτει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία τὸ Δημοκρατικὸ κόμμα. Τὸ πρῶτο καμπανάκι ὅμως χτύπησε γιὰ τὸν νεαρὸ πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀντιμετωπίσαι πολλὰ προβλήματα στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὴ Ἰταλία∙ ἡ κυβέρνησή του, μὲ τοὺς μισοὺς ὑπουργοὺς γυναῖκες ἐντυπωσιάζει γιὰ τὸν δυναμισμὸ τῆς νεαρῆς ἡλικίας, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ Ἰταλοὶ θὰ μαγευθοῦν ἀπ’ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ ὡραίου φύλου. Ἡ κυβέρνηση ὀφείλει ἀποδεῖξαι σύντομα τὸν δυναμισμό της στὴν ἀντιμετώπιση τῶν συντεχνιακῶν συμφερόντων περισσότερο στὸ νότο, ἀλλὰ καὶ τὴν προσαρμογή της στὶς νέες ἀπαιτήσεις τῆς Εὐρωζώνης γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας.