Αἴγυπτος, πολιτικὴ ἀλλαγὴ

Ἡ παραίτηση τῆς κυβερνήσεως στὴν Αἴγυπτο θεωρεῖται ὡς μήνυμα πολιτικῆς ἀλλαγῆς γιὰ τὴν μεταπήδηση στὴν προεδρία τοῦ στρατάρχου ἰσχυροῦ ἀνδρὸς τῆς ἐξουσίας∙ ὁ Ἀμπντοὺλ Φατὰχ Ἀλσίσι προετοιμάζεται γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου, ὡς ὑποψήφιος, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ κράτους. Ὁ κυβερνητικὸς Ἐκπρόσωπος δήλωσε ὅτι, χρειαζόταν νέο αἷμα στὴν κυβέρνηση γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς νέες συνθῆκες, ἀλλὰ οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι ἡ παραίτησή της σχετίζεται μὲ τὴν ἀποτυχία της ἐπιβάλλειν τὴν τάξη στὴ χώρα∙ οἱ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις, μὲ πολλοὺς νεκρούς, καὶ οἱ διαδηλώσεις τῶν ὀπαδῶν τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων συνεχίζονται κι αὐτὸ καταλογίζεται στὴν κυβέρνηση. Τὸ ἐὰν ἡ ἑπόμενη θὰ ἐπιτύχει ἡ νέα εἶναι ἄλλο θέμα∙ πάντως ὁρίσθηκε νέος πρωθυπουργὸς ὁ Ἰμπραϊμ Μαχλάμπ, ὑπουργὸς τοῦ Μουμπάρακ.