Οὐκρανία, ἔντονες ἀνησυχίες Εὐρωπαίων

Ἡ ἀποκάλυψη τῆς πραγματικότητος στὸ Κίεβο, μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὶς ναζιστικὲς ἔνοπλες ὁμάδες, ἔχει σημάνει συναγερμὸ στὴν Εὐρώπη καὶ προβληματισμὸ στὴν Ἀμερική∙ Γερμανία καὶ Γαλλία διερωτῶνται τὸ ἐὰν θὰ ἀναγνωρίσουν τὴν νέα κυβέρνηση, ὅταν τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς ὑπουργοὺς θὰ τοὺς ἐγκρίνουν οἱ ἔνοπλοι τῆς πλατείας. Ἤδη ἐπέβαλαν στὴ Βουλὴ τὴν ἔγκριση τῆς ναζιστικῆς προπαγάνδας, ἐνῶ πιέζουν γιὰ ἀπαγόρευση τῆς ρωσικῆς γλώσσας, ἐνῶ ἀπειλοῦν καὶ τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα∙ οἱ ἐπίσημοι ἔχουν σημάνει συναγερμό, καθὼς ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἀνάστατη, ἐνῶ ἡ ἀπειλὴ ἐμφυλίου πολέμου ἢ διασπάσεως τῆς χώρας εἶναι ὁρατή. Οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Πολωνοί, προμήθευσαν μὲ ὅπλα τοὺς ἀκροδεξιούς, ἀλλὰ τώρα δὲν τοὺς ἐλέγχουν πλέον∙ ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ χάος.