Αἰσιοδοξία ἀπὸ ἐνέργεια

Ἡ αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε καὶ μὲ τὰ ἀποθέματα 150 δις εὐρὼ ὑδρογονανθράκων κατὰ τὸν πρωθυπουργό, ὑπονομεύεται ἀπ’ τὴν τρόικα, ποὺ μετετράπη σὲ κανονικὴ τροχοπέδη τῆς χώρας, μὲ τὶς ἀντιρρήσεις της γιὰ κάθε μέτρο καὶ μὲ τὴν παραπληρφόρηση τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς∙ ἤδη ἡ ὑποψία ἔχει γίνει πίστη πλέον, ὅτι ἦταν ὅλα μεθοδευμένα ἀπ’ τὴν ἀρχὴ κι ὅτι δὲν θέλουν μὲ τίποτε τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν κρίση. Ἡ ἀπάντηση δίδεται φυσικὰ στὴν κορυφή, ἀπ’ τὸ Γιουρογκροὺπ καὶ τὸ Βερολίνο ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ εἶναι ἀδιανόητο, λένε κορυφαῖοι Εὐρωπαῖοι παράγοντες, νὰ κρίνεται ἡ πορεία μιᾶς χώρας ἀπ’ τὰ κέντρα πωλήσεως τοῦ γάλακτος ἢ τοῦ ἄρτου, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποδείξει τὴν ἀσχετοσύνη τους μὲ τὴν οἰκονομία καὶ στὶς ἐκθέσεις τους πρὸ τετραετίας καὶ στὶς ἀνάλογες τοῦ Φθινοπώρου.