Ἀρχὴ προεκλογικῆς περιόδου

Ἡ ἔναρξη τῆς προεκλογικῆς περιόδου ἔγινε μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῶν περισσοτέρων ὑποψηφίων καὶ τὴν δημοσίευση τῶν τροπολογιῶν γιὰ τὶς περιφερειακὲς καὶ εὐρωεκλογές∙ ἑπομένως οἱ ὑποψήφιοι ἐπιχειροῦν τὴν ἔναρξη τῆς ἐκστρατείας τους. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀνακοίνωσε τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Γιώργου Κουμουτσάκου γιὰ τὴν περιφέρεια Ἀττικῆς, μετὰ ἀπὸ συνάντησή του μὲ τὸν πρωθυπουργό∙ ἡ ἀναμέτρηση προβέπεται σκληρή, ἂν καὶ τὰ οἰκονομικὰ γίνονται τὸ κύριο θέμα, μετὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας. ῎Ηδη εἶναι ἕτοιμα τὰ νομοσχέδια γιὰ μειώσεις τῆς φορολογίας, ἐνῶ καὶ ἡ μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου προσφέρει ἀνάσα στὴ βιομηχανία καὶ σὲ 500000 νοικοικυριά∙ ἡ ἀντιπολίτευση σπεύδει ἀναπροσαρμόσαι τὴν στρατηγική της, ἀλλὰ μετράει ὁ χρόνος κι ὁ ἀντίκτυπός της στοὺς μηχανισμούς της, ὅσοι διαθέτουν. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ὁ ὑπεύθυνος προγράμματος ὑπόσχεται ὅτι δὲν θὰ ἀλλάξουν οἱ φορολογικοὶ συντελεστές∙ τὴν ἑπομένη ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ κόμματος τὸν διαψεύδει.