Δημήτρης Ἀλέτρας, διάκριση

Ὁ Δημήτρης Ἀλέτρας, μαθητὴς τοῦ Γ’Λυκείου Λαρίσης, ἦρθε πρῶτος στὴν Πανελλήνια Μαθηματικὴ Ὀλυμιπάδα, στὰ 17ου χρόνια∙ ὁ νεαρὸς εἶναι πρῶτος καὶ στὸ σχολεῖο του καὶ διακρίνεται γιὰ τὴν ἐργατικότητα καὶ τὴν εὐγένειά του. Τὰ μαθήματα τοῦ Λυκείου, στὰ μαθηματικὰ τουλάχιστον, εἶναι πολὺ εὔκολα γι’ αὐτόν∙ ἤδη προετοιμάζεται γιὰ τὴν Βαλκανικὴ Μαθηματικὴ Ὀλυμπιάδα στὴν Βουλγαρία, στὸ τέλος τῆς Ἀνοίξεως καὶ γιὰ τὴν Παγκόσμια Μαθηματικὴ Ὀλυμπιάδα στὴν Νότιο Ἀφρική. Ἡ εὐφυία του εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ καὶ οἱ καθηγητές του τὸν φροντίζουν ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πνευματικῶν του προσόντων∙ ὁ νεαρὸς κάνει ὑπερήφανη τὴν οἰκογένειά του, ἀλλὰ καὶ ὅλους μας. Ἔχουν δυνατότητες τὰ παιδιά μας∙ ἡ ἀξιοποίησή τους ἀπομένει.