Κινητὴ τηλεφρωνία Πολωνίας

Ἡ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας Play τοῦ Παναγιώτη Γερμανοῦ ἔχει ἀναδειχθεῖ πρώτη στὴν Πολωνία, μὲ 19% τῆς ἀγορᾶς καὶ αὔξηση πέρυσι 20% στὴν πελατεία της∙ ὁ Ἕλληνας ἐπιχειρηματίας ἔχει ἐπιτύχει καὶ μὲ τὴν βιομηχανία του Sunlight στὴν Ξάνθη, μὲ τὶς μπαταρίες του νὰ θεωροῦνται ἀπ’ τὶς καλύτερες στὸν κόσμο, σὲ ὅλες τὶς χρήσεις τους, ἀπ’ τὶς μικρὲς μέχρι τὶς μεγάλες, γιὰ ὑποβρύχια καὶ διαστημικοὺς πυραύλους. Οἱ ἐπιτυχίες ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχει δυνατότητες ἡ χώρα μας, περισσότερο σὲ ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία∙ κι ἀκόμη βρισκόμαστε στὰ πρῶτα βήματα, ἀλλὰ ἤδη κατακτοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις μας τὴν παγκόσμια ἀγορά, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ παρουσία τους στὴν Παγκόσμια Ἔκθεση τῆς Βαρκελώνης.