Τὸ φαίνειν ἐνδεικνύμενον

Οἱ λεπτομέρειες τῆς νομοθεσίας τοῦ Σόλωνος γιὰ τὴν καθημερινὴ ζωὴ ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον∙ εἶχε μεριμνήσει γιὰ ὅλα, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ πιὸ ἀπίθανα. «Οὐκ ἂν οὖν τις ἡγήσαιτο παντελῶς ἀπιθάνους τοὺς λέγοντας»∙ δὲν θὰ τὸ θεωροῦσε κανεὶς ἐντελῶς ἀπίθανο τὸ λεγόμενο. «Ὅτι καὶ σύκων ἐξαγωγὴ τὸ παλαιὸν ἀπείρητο καὶ τὸ φαίνειν ἐνδεικνύμενον τοὺς ἐξάγοντας κληθῆναι συκοφάντας»∙ ἀκόμη καὶ ἡ ἐξαγωγὴ τῶν σύκων ἦταν ἀπαγορευμένη παλαιὰ καὶ ὅσους κατέδιδαν τοὺς ἐξαγωγεῖς τοὺς ἀποκαλοῦσαν συκοφάντες. «Ἔγραψε δὲ καὶ βλάβης τετραπόδων νόμων»∙ θέσπισε δὲ νόμο καὶ γιὰ τὶς ζημίες ἀπ’ τὰ τετράποδα. «Ἐν ᾧ καὶ κύνα δάκοντα παραδοῦναι κελεύει κλοιῷ τριπήχει δεδεμένον»∙ κατὰ τὸν ὁποῖον καὶ τὸ σκυλὶ ποὺ δάγκωσε νὰ παραδίδεται δεμένο μὲ σκοινὶ τριῶν πήχεων. «Τὸ μὲν ἐνθύμημα χάριεν πρὸς ἀσφάλειαν»∙ χαριτωμένο τὸ εὕρημα γιὰ τὴν ἀσφάλεια. Τὸν ἰδιοκτήτη τοῦ σκύλου ὑποχρέωνε σὲ συμμόρφωση μὲ τὶς διατάξεις αὐτές.