Διατλαντικὴ ἀναμέτρηση

Οἱ ἐξελίξεις στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Ἑλλάδα ἔχουν πολλὰ κοινά, ἔστω κι ἂν ἡ πρώτη βρίσκεται στὴν ἀρχὴ κι ἡ δεύτερη στὸ τέλος του κύκλου της∙ ἡ ἐπιβολὴ τῶν Μνημονίων στὴν χώρα μας ἦταν προαποφασισμένη ἀπ’ τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους. Ἐπέτυχαν στὸν ἐγκλωβισμὸ τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ἀπέτυχαν στὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴν ἐξαφάνιση τοῦ εὐρώ, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ στὴν πυγμὴ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ τὰ ἀποτελέσματα τὰ ἀναγνωρίζουν ὅλοι, τέλος τὰ μνημόνια. Στὴν Οὐκρανία, οἱ ἀντιευρωπαϊστὲς καὶ ναζιστὲς τῆς πλατείας Ἀνερξαρτησίας ἐλέγχουν τὴν ἐξουσία καὶ ἐλέγχονται ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες∙ ἄλλωστε Ἀμερική, Βρεταννία καὶ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ τοὺς θεωροῦν ἥρωες καὶ οὔτε κἂν σκέπτονται τὸν ἀφοπλισμό τους. Οἱ Εὐρωπαῖοι διαπίστωσαν ἀργὰ τὴν παγίδα κι ἀντιδροῦν, ἐκ τῶν ὑστερων∙ δύο ὅπλα διαθέτουν, τὰ κεφάλαια καὶ τὴν συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία. Ἔχουν δυνατότητες.