Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία καὶ τὸ διαφαινόμενο ἀδιέξοδο στὰ οἰκονομικά της∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3730 δολλάρια καὶ 140,5505 γιέν, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1340 καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 109,31. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν Οὐκρανία ἐπιτείνεται, διότι τὸ κενὸ τῆς ἐξουσίας δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν ὁμολόγων της, πἀλλὰ καὶ τὴν μισθοδοσία τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων∙ ἡ Ρωσία διευκρίνισε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ πληρώσει τὰ δύο δις δολλάρια, βάσει τῆς συμφωνίας της μὲ τὸν Βίκτωρ Γιανούκοβιτς, διότι δὲν ὑπάρχει κυβέρνηση στὸ Κίεβο καὶ ἡ ἴδια δὲν ἀναγνωρίζει τὸν μεταβατικὸ πρόεδρο, διότι προέρχεται ἀπὸ ἄσκηση ἀνωτέρας βίας. Οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἔχουν τὴν ἄνεση καὶ τὴν διάθεση τῆς πληρωμῆς τους, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν σαφεῖς ἀποστάσεις ἀσφαλείας καὶ θέτουν ὡς προϋπόθεση τὴν συνεργασία μὲ τὸ Κρεμλίνο.