Νέφος σὲ κινεζικὲς πόλεις

Τὸ νέφος ἔχει σκεπάσει καὶ πάλι τὶς μεγάλες πόλεις τῆς Ἀνατολικῆς Κίνας καὶ ἡ κατάσταση εἶναι ἀποπνικτική, κυρίως στὸ Πεκῖνο καὶ στὶς γειτονικές του πόλεις∙ ἡ ἄπνοια καὶ ἡ ὑψηλὴ ἀτμοσφαιρικὴ πίεση εὐνοεῖ τὴν αἰθαλομίχλη καὶ μόνο ἰσχυροὶ ἄνεμοι ἀπ’ τὴν Μογγολία ἀναμένονται γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ἀτμόσφαιρας. Τὸ πρόβλημα ἔχει γίνει ἀφόρητο καὶ οἱ ἀρχὲς ἐπανεξατάζουν τὰ μέτρα γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων ἀπ’ τὴν βιομηχανία, τὰ τροχοφόρα καὶ τὴν οἰκιακὴ θέρμανση∙ ἡ Κίνα πληρώνει τὸ τίμημα τῆς ταχείας καὶ ἀλογίστου οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Ὁ περιορισμὸς τῶν ρύπων σημαίνει ἀνακοπὴ τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως, ἀλλὰ ἤδη ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀναλάβει τὴν εὐθύνη, μόνο ποὺ ἡ ἀποδοση τῶν μέτρων εἶναι χρονοβόρα∙ ἡ δυσφορία εἶναι ἔντονη καὶ οἱ πιέσεις ἰσχυρές.