Κύπρος, παραίτηση ὅλης τῆς κυβερνήσεως

Τὴν παραίτηση ὅλης τῆς κυβερνήσεως ἔλαβε ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΔΗΚΟ νὰ ἀποσύρει, λόγῳ διαφωνίας μὲ τὸν διακοινοτικὸ διάλογο, τοὺς τέσσερες ὑπουργούς του∙ οἱ ὑπουργοὶ παραιτήθηκαν, ἀλλὰ ἔμειναν στὶς θέσεις τους μέχρι τὸν ἀνασχηματισμό, ἐνῶ μερικοὶ τοῦ ΔΗΚΟ ἀποχώρησαν κι ἀπ’ τὸ κόμμα. Οἱ ἐξελίξεις ἔρχονται στὴν κρισιμώτερη στιγμὴ γιὰ τὸ Κυπριακό, διότι οἱ προοπτικὲς γιὰ τὸν διάλογο εἶναι εὐνοϊκές, ἐνῶ ἡ Τουρκία, ἐξ αἰτίας μᾶλλον τῶν ἐσωτερικῶν της προβλημάτων δὲν δείχνει τόσο ἀδιάλλακτη∙ φυσικὰ τίποτε δὲν ἔχει κριθεῖ κι οὔτε εἶναι εὔκολο πρᾶγμα οἱ διαπραγμαεύσεις. Ἡ Κύπρος ὅμως ἔχει κάνει σημαντικὰ βήματα στὸν περιορισμὸ τῆς ὑφέσεως καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις, ὁπότε ἡ πολιτικὴ κρίση ἀπειλεῖ τὰ πάντα∙ ἐπιβάλλεται ἡ μεγίστη προσοχή.