Βενιζέλος στὴν ὁμογένεια

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου στὴν Οὐκρανία ἐμμέσως μὲν ἀλλὰ ἔφερε ἄμεσα ἀποτελέσματα∙προσέφερε πρῶτον τὴν συμπαράσταση τῆς μητέρας πατρίδος πρὸς τοὺς ὁμογενεῖς μὲ τὴν παρουσία του στὴν Μαριανούπολη, μὲ τοὺς 100000 περίπου Ἕλληνες∙ δεύτερον συνέπεσαν ἡ παρουσία του στὸ Κίεβο καὶ οἱ συνομιλίες του μὲ τὴν νέα ἡγεσία, μὲ τὴν γερμανικὴ πρωτοβουλία, γιὰ ἔναρξη διαπραγματεύσεων πρὸς ἐκτόνωση τῆς κρίσεως, μετὰ ἀπὸ τεληφωνικὴ ἐπικοινωνία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν. Ἡ ἄσκηση τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μᾶς ἔδωσε τὴν ἄνεση τῶν διπλωματικῶν κινήσεων∙ εἴμασταν ἀπ’ τὶς λίγες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ εἴχαμε ζητήσει τὴν τήρηση τῆς νομιμότητος ἀπ’ τὴν νέα ἡγεσία, δηλαδὴ τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν ἀκροδεξιῶν ἐνόπλων.