Οὐκρανία, δουλεῖες ΣΥΡΙΖΑ

Τὶς ἀτλαντικὲς δουλεῖες τοῦ ΣΤΡΙΖΑ καὶ ὅλης σχεδὸν τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀποκάλυψη ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία∙ οἱ ἀνακοινώσεις του εἶναι γενικὲς καὶ στρέφονται περισσότερο κατὰ τῆς Ρωσίας, μὲ ἐλάχιστες ἢ καμμία ἀναφορὰ στὴν ἀκροδεξιὰ μορφὴ τῆς νέας ἡγεσίας τοῦ Κίεβου. Ὁ Ναπολεοντίσκος μάλιστα θυμήθηκε ἄργα καταγγεῖλαι μόνο τοὺς Εὐρωπαίους γιὰ ἀνοχὴ ἀπέναντί της, μὲ μνεία μόνο τῶν ἀκραίων στοιχείων∙ γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς ποὺ προκλητικὰ στηρίζουν τὶς φασιστικὲς ἔνοπλες ὁμάδες λέξη, ἐνῶ προηγουμένως τὸ κόμμα του εἶχε καταγγείλει τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν γιὰ παραμέληση τῆς ὁμογένειας στὴν χώρα. Τὰ γεγονότα ὅμως ἔτρεξαν γρήγορα καὶ τὸ μόνο ποὺ ἀπόμεινε στὴν κοινὴ γνώμη εἶναι ἡ ἐξάρτηση τῆς Κουμουνδούρου ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα.