Εὐρώπη, στάση ἰσορροπίας

Στὴν ἀναζήτηση στάσεως ἰσορροπίας, μεταξὺ τῆς ἀμερικανικῆς πολώσεως καὶ τῆς ἀναζητήσεως διαλόγου καὶ συνεννοήσεως μὲ τὴν Ρωσία, βρίσκεται ἡ Εὐρώπη, μὲ πρώτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὴν ἐπιτυχημένη παρέμβασή της στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, γιὰ ἔναρξη διαπραγματεύσεων ἐντὸς τοῦ ΟΑΣΕ, γιὰ τὴν οὐκρανικὴ κρίση∙ ἡ πρωτοβουλία τῆς καγκελαρίου ἔγινε δεκτὴ ἀπ’ τὸν Ρῶσο πρόεδρο, διότι ἐμπεριεῖχε δύο προϋποθέσεις, τὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος στὴν Οὐκρανία καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς ἐδαφικῆς της ἀκεραιότητος. Ἀλλὰ ὑπερκαλύφθηκε ἀπ’ τὶς ἀκραῖες ἀμερικανικὲς θέσεις, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μέτρων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἐὰν δὲν ὑποχωρήσει στὴν Κριμαία∙ ἡ καγκελάριος ὅμως ἐξασφάλισε τὴν ὑποστήριξη τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Βρεταννίας, ἐνῶ καὶ ἡ φρασεολογία τῆς Πολωνίας παραμένει σὲ χαμηλοὺς τόνους. Τὸ Κρεμλίνο ἄλλωστε δὲν ἀμφισβήτησε τὴν ἐδαφική της ἀκεραιότητα∙ ἀντιθέτως τὰ συμφέροντα τῶν κατοίκων της ὑπερασπίζεται, ὅπως ὅλων τῶν Οὐκρανῶν, ἀπέναντι στὸν νεοναζισμὸ τῆς νέας οὐκρανικῆς ἡγεσίας.